Kalender

Sæsonen består af 36 undervisningsuger og forløber fra august til juni.

Musikskolen følger skolens feriekalenderen.

Skemaerne for den kommende sæson 18/19 er i fuld gang med at blive lagt og alle vil modtage en mail med start dag og tid snarest,,

               Brønshøj den 7. maj 2019

                           vi holder  ordinær Generalforsamling

I Københavns Lille Musikskole tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.30

hos formand Nikolaj Prødel, Kirkebjerg Alle 49, 2720 Vanløse

med dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Præsentation af bestyrelsen

4. Bestyrelsen beretning

5. Regnskab for 2018

6. Budget for 2019, herunder fastsættelse af kontingent for
sæson 19/20

7. Indkomne forslag – forslag til jf. vedtægters § 6 stk. 3
indgives skriftligt til formanden inden udgangen
af marts måned.
Der er ikke indkommet forslag

8. Valg af bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt